This page has been automatically translated from Latvian into English by Hugo.lv. Machine translation allows to understand the meaning of a source text, but cannot substitute a human created translation made by professional human translators.
LV EN
LV EN

16 th session of THE UNESCO Intangible Cultural Heritage Intergovernmental Committee

2021. gada 13. decembrī sākas UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma Starpvaldību komitejas 16. sesija (COM 16),  kas tiešsaistē norisināsies līdz 18. decembrim.

Sesijas laikā tiks izskatītas 28 Latīņamerikas un Karību reģiona valstu atskaites par UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma konvencijas īstenošanu un 18 valstu atskaites par UNESCO Neatliekami saglabājamo vērtību sarakstā iekļautajām vērtībām. Tiks izvērtēti pieteikumi par nemateriālā kultūras mantojuma elementa iekļaušanu UNESCO Starptautiskajos sarakstos – 48 pieteikumi Reprezentatīvajā sarakstā, 6 pieteikumi Neatliekami saglabājamo vērtību sarakstā un 5 pieteikumi tā sauktajā “Labo prakšu” sarakstā. Sesijas darba kārtībā ir vēl vairāki citi jautājumi – arī paša UNESCO darbības izvērtējums saistībā ar 2003. gada Konvencijas burtu un garu.

Latviju šajā sesijā pārstāv Sarmīte Pāvulēna – Latvijas Nacionālā kultūras centra Nemateriālā kultūras mantojuma nodaļas vadītāja, Gita Lancere – Latvijas Nacionālā kultūras centra nemateriālā kultūras mantojuma eksperte un Anita Vaivade – Latvijas Kultūras akadēmijas vadošā pētniece un UNESCO katedras vadītāja.