LV EN
LV EN

Līdz 15. jūnijam notiek pieteikšanās Nacionālajam nemateriālā kultūras mantojuma sarakstam

Latvijas Nacionālais kultūras centrs (LNKC) izsludinājis ikgadējo pieteikumu iesniegšanu Nacionālajam nemateriālā kultūras mantojuma (NKM) sarakstam. Turpmāk šis process notiks elektroniski, piesakot nemateriālā kultūras mantojuma vērtības jaunajā tīmekļvietnē www.nematerialakultura.lv. Pieteikumu iesniegšanas termiņš – šī gada 15. jūnijs.

“Šo vietni esam gaidījuši kopš Nacionālā nemateriālās kultūras mantojuma saraksta tapšanas sākuma 2017. gadā,” stāsta LNKC Nemateriālā kultūras mantojuma eksperte Gita Lancere. “Ļoti nopietni strādājām pie tā, lai pieteikumu sagatavošanas un iesniegšanas process vietnē būtu salīdzinoši vienkāršs un tehniski skaidri strukturēts, lai pieteicēji rakstīšanas gaitā varētu ērti saņemt ekspertu konsultāciju.”

LNKC pavasarī plāno rīkot informatīvi praktiskus seminārus par pieteikumu sagatavošanu un iesniegšanu  jaunajā platformā. Par semināru norises laikiem informēsim drīzumā!

Nacionālajā NKM sarakstā ik gadu tiek iekļauti elementi, kas NKM likuma izpratnē ir valsts aizsargājamas vērtības. To nonākšanai sarakstā ir plašs attiecīgās kopienas atbalsts un līdzdalība. Pašlaik sarakstā ir 24 elementi: Carnikavas nēģu ķeršana un apstrāde, Stikla pūšana Līvānos, Gaujas plostnieku amata prasmes, Maija dziedājumi Ziemeļlatgalē un Dagdas novadā, Ieviņa ermoņiku un Pēterburģenes spēle, Pededzes pareizticīgo iedzīvotāju kāzu rituāls un citi, tostarp vairākas – Suitu, Lībiešu, Rucavas un Upītes – kultūrtelpas. Sarakstam iesniegtos pieteikumus izvērtē Nemateriālā kultūras mantojuma padome, pieaicinot ekspertus.

“Nemateriālais kultūras mantojums ir zināšanas, prasmes un paražas, ko nododam no paaudzes paaudzē, no meistara māceklim, tādējādi saglabājot nākotnei. Šī iniciatīva ir aktuāla visā pasaulē, jo mūsdienu globalizācijas laikā cilvēkiem ir svarīgi saglabāt savu identitāti un uzvērt savas kultūras unikalitāti,” teic G. Lancere.

Vietne www.nematerialakultura.lv izstrādāta projekta “Kultūras mantojuma satura digitalizācija” ietvaros ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu. Vietni izveidojis Latvijas Nacionālais kultūras centrs (LNKC) sadarbībā ar Kultūras informācijas sistēmu centru un SIA “Datorzinību centrs”.