Konvencijas par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu visaptverošs rezultātu ietvars

UNESCO Konvencija par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu

UNESCO Konvencijas par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu īstenošanas norādījumi

Nemateriālā kultūras mantojuma likums

PREZENTĀCIJAS

Nemateriālā kultūras mantojuma likums: jēdzieni, nozīme, iedzīvināšana lietojumā

Nemateriālā kultūras mantojuma saraksta izveide

Nemateriālā kultūras mantojuma elementa izvērtēšanas kārtība

UNESCO LNK prezentācija “Nemateriālā kultūras mantojuma saraksta veidošana”