Konvencijas par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu visaptverošs rezultātu ietvars

UNESCO Konvencija par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu

UNESCO Konvencijas par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu īstenošanas norādījumi

Nemateriālā kultūras mantojuma likums

PREZENTĀCIJAS