Konvencijas par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu visaptverošs rezultātu ietvars

UNESCO Konvencija par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu

UNESCO Konvencijas par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu īstenošanas norādījumi

Nemateriālā kultūras mantojuma likums

Veidlapas NKM elementa iesniegšanai

Prezentācijas