LV EN
LV EN
Nemateriālais kultūras mantojums (NKM) ir kultūras piederības, identitātes un pašapziņas avots. Tas ietver sevī paražas, spēles un mutvārdu izpausmes formas, zināšanas un prasmes, kā arī ar tiem saistītus instrumentus, priekšmetus, artefaktus un kultūrtelpas, ko kopienas, grupas un dažos gadījumos – atsevišķi indivīdi – atzīst par sava kultūras mantojuma daļu.
Aušanas prasme Pētera Viļumsona pusautomātiskajās vienpaminas stellēs (2020)

Viļumsona pusautomātiskās vienpaminas stelles var uzskatīt par atpazīšanas zīmi steļļu konstrukciju attīstībai Latvijas teritorijā 20. gadsimta sākumā.

Tradicionālās amatniecības prasmes;
Arrow
Dūru cītaras būvēšanas un spēles tradīcija (2020)

Pēc 20. gadsimta sākumā Eiropā izplatītās pavadījuma cītaras (Harpelikezither) parauga vietējie Latvijas meistari 20. gadu beigās izveidoja principā jaunas konstrukcijas...

Spēles/performatīvās mākslas; Tradicionālās amatniecības prasmes;
Arrow
Stikla pūšanas amata prasme Līvānos (2020)

Stikla pūšana nevar būt tikai darbs, tai jābūt arī sirdslietai. Darbs ar karstu stikla masu stikla pūtējiem prasa ne tikai...

Tradicionālās amatniecības prasmes;
Arrow
Rakstainu dubultcimdu darināšanas prasme Mazsalacā (2020)

Mazsalacā par dubultadījumu sauc tādu, kad cimds ir noadīts rakstains gan iekšpusē, gan ārpusē, tikai ar pretējām krāsām.

Tradicionālās amatniecības prasmes;
Arrow
Maija dziedājumi pie ciemu krustiem Ziemeļlatgalē (2020)

Maija dziedājumi turpina būt neatņemams Ziemeļlatgales cilvēku garīgās vertikāles simbols un lepnums.

Mutvārdu tradīcijas un izpausmes, ieskaitot valodu kā nemateriālā kultūras mantojuma nesēju;
Arrow
Pededzes pagasta pareizticīgo iedzīvotāju tradicionālais kāzu rituāls (2019)

Pededzē pareizticībā vēsturiski bijuši ne tikai krievi un setu etniskās grupas pārstāvji, bet arī ievērojams latviešu ģimeņu skaits. Tā radies...

Mutvārdu tradīcijas un izpausmes, ieskaitot valodu kā nemateriālā kultūras mantojuma nesēju; Paražas, rituāli, svētki; Spēles/performatīvās mākslas;
Arrow
Doties uz sarakstu