Cita joma
Mutvārdu tradīcijas un izpausmes, ieskaitot valodu kā nemateriālā kultūras mantojuma nesēju
Paražas, rituāli, svētki
Spēles/performatīvās mākslas
Tradicionālā virtuve
Tradicionālās amatniecības prasmes
Zināšanas un paražas, kas saistītas ar dabu un Visumu
Cita joma
Mutvārdu tradīcijas un izpausmes, ieskaitot valodu kā nemateriālā kultūras mantojuma nesēju
Paražas, rituāli, svētki
Spēles/performatīvās mākslas
Tradicionālā virtuve
Tradicionālās amatniecības prasmes
Zināšanas un paražas, kas saistītas ar dabu un Visumu
Režģis
Saraksts
Drukāt sarakstu
Saglabāt sarakstu
Piebalgas kultūrtelpa (2023)

Piebalgas kultūrtelpu veido nepilni seši tūkstoši iedzīvotāju. Piebaldzēniem ir izteikta piederības sajūta vietai un telpai, kurā dzīvo un kuru pārstāv.

Cita joma; Mutvārdu tradīcijas un izpausmes, ieskaitot valodu kā nemateriālā kultūras mantojuma nesēju; Paražas, rituāli, svētki; Spēles/performatīvās mākslas; Tradicionālā virtuve; Tradicionālās amatniecības prasmes; Zināšanas un paražas, kas saistītas ar dabu un Visumu;
Arrow
Celu jostiņu aušanas tradīcija Ziemeļlatgalē (2023)

Savu nosaukumu celu jostiņas (celu jostas, celaines, celu apauds, celu jūstine) ieguvušas no celu galdiņiem – dēlīšiem, kuros ievērtie velku...

Tradicionālās amatniecības prasmes;
Arrow
Sēņu vākšana un izmantošana (2023)

Sēņošana ir nacionāla mēroga tradīcija, sēņu vākšana un izmantošana jau izsenis un arī mūsdienās notiek visā Latvijas teritorijā.

Tradicionālā virtuve; Zināšanas un paražas, kas saistītas ar dabu un Visumu;
Arrow
Bārtas kultūrtelpa (2023)

Bārtas kultūrtelpa ir nozīmīga kultūrvēsturiska vieta Lejaskurzemē, kur tiek saglabātas un dzīvas uzturētas tradīcijas.

Cita joma; Mutvārdu tradīcijas un izpausmes, ieskaitot valodu kā nemateriālā kultūras mantojuma nesēju; Paražas, rituāli, svētki; Spēles/performatīvās mākslas; Tradicionālā virtuve; Tradicionālās amatniecības prasmes; Zināšanas un paražas, kas saistītas ar dabu un Visumu;
Arrow
Vidzemes lībiskā kultūrtelpa (2022)

Vidzemes lībiskā kultūrtelpa veidojusies senajā lībiešu Metsepoles novadā un tajā joprojām dzīvo un saimnieko Vidzemes lībiešu dzimtu pēcteči.

Mutvārdu tradīcijas un izpausmes, ieskaitot valodu kā nemateriālā kultūras mantojuma nesēju; Paražas, rituāli, svētki; Spēles/performatīvās mākslas; Tradicionālā virtuve; Tradicionālās amatniecības prasmes; Zināšanas un paražas, kas saistītas ar dabu un Visumu;
Arrow
Nīcas kultūrtelpa (2022)

Nīcas kultūrtelpa atrodama mūsdienu Nīcas un Otaņķu pagasta teritorijā, apmēram 20 km no Liepājas valstspilsētas.

Cita joma; Mutvārdu tradīcijas un izpausmes, ieskaitot valodu kā nemateriālā kultūras mantojuma nesēju; Paražas, rituāli, svētki; Spēles/performatīvās mākslas; Tradicionālā virtuve; Tradicionālās amatniecības prasmes; Zināšanas un paražas, kas saistītas ar dabu un Visumu;
Arrow
Latvijas Vecticībnieku Pomoras baznīcas zīmju jeb kāšu dziedāšanas tradīcija (Знаменный распев) (2022)

Zīmju jeb "kāšu" dziedāšana ir sakrālie lūgšanu dziedājumi, kuru saknes meklējamas Bizantijā.

Cita joma; Mutvārdu tradīcijas un izpausmes, ieskaitot valodu kā nemateriālā kultūras mantojuma nesēju; Paražas, rituāli, svētki; Spēles/performatīvās mākslas;
Arrow
Izstāde Siguldas Jaunajā pilī 2022.gada16.03-18.04
Jostiņsegu aušana Siguldas novadā rakstainā audu ripsa tehnikā (2022)

Tradicionālās amatniecības prasmes;
Arrow
Danču tradīcija Rīgā (2021)

Cita joma; Mutvārdu tradīcijas un izpausmes, ieskaitot valodu kā nemateriālā kultūras mantojuma nesēju; Paražas, rituāli, svētki; Spēles/performatīvās mākslas;
Arrow
Zemgales rakstaino brunču aušana stellēs ar velkamo ierīci (2021)

Tradicionālās amatniecības prasmes;
Arrow
Puzuri un to darināšana Jelgavā (2021)

Paražas, rituāli, svētki; Tradicionālās amatniecības prasmes; Zināšanas un paražas, kas saistītas ar dabu un Visumu;
Arrow
Latvijas kāršu spēle zolīte (2021)

Mutvārdu tradīcijas un izpausmes, ieskaitot valodu kā nemateriālā kultūras mantojuma nesēju; Spēles/performatīvās mākslas;
Arrow
Drukāt sarakstu
Saglabāt sarakstu