Cita joma
Mutvārdu tradīcijas un izpausmes, ieskaitot valodu kā nemateriālā kultūras mantojuma nesēju
Paražas, rituāli, svētki
Spēles/performatīvās mākslas
Tradicionālā virtuve
Tradicionālās amatniecības prasmes
Zināšanas un paražas, kas saistītas ar dabu un Visumu
Cita joma
Mutvārdu tradīcijas un izpausmes, ieskaitot valodu kā nemateriālā kultūras mantojuma nesēju
Paražas, rituāli, svētki
Spēles/performatīvās mākslas
Tradicionālā virtuve
Tradicionālās amatniecības prasmes
Zināšanas un paražas, kas saistītas ar dabu un Visumu
Režģis
Saraksts
Drukāt sarakstu
Saglabāt sarakstu
Danču tradīcija Rīgā

Cita joma; Mutvārdu tradīcijas un izpausmes, ieskaitot valodu kā nemateriālā kultūras mantojuma nesēju; Paražas, rituāli, svētki; Spēles/performatīvās mākslas;
Arrow
Zemgales rakstaino brunču aušana stellēs ar velkamo ierīci

Tradicionālās amatniecības prasmes;
Arrow
Puzuri un to darināšana Jelgavā

Paražas, rituāli, svētki; Tradicionālās amatniecības prasmes; Zināšanas un paražas, kas saistītas ar dabu un Visumu;
Arrow
Latvijas kāršu spēle zolīte.

Mutvārdu tradīcijas un izpausmes, ieskaitot valodu kā nemateriālā kultūras mantojuma nesēju; Spēles/performatīvās mākslas;
Arrow
salmesTN-2018_1
Saļmes Stērnīnē. Tradicionālie psalmu un bēru dziedājumi Stirnienē.

Paražas, rituāli, svētki;
Arrow
Latviešu etnogrāfisko cimdu adīšanas tradīcijas un prasmes

Tradicionālās amatniecības prasmes;
Arrow
Aušanas prasme Pētera Viļumsona pusautomātiskajās vienpaminas stellēs (2020)

Viļumsona pusautomātiskās vienpaminas stelles var uzskatīt par atpazīšanas zīmi steļļu konstrukciju attīstībai Latvijas teritorijā 20. gadsimta sākumā.

Tradicionālās amatniecības prasmes;
Arrow
Dūru cītaras būvēšanas un spēles tradīcija (2020)

Pēc 20. gadsimta sākumā Eiropā izplatītās pavadījuma cītaras (Harpelikezither) parauga vietējie Latvijas meistari 20. gadu beigās izveidoja principā jaunas konstrukcijas...

Spēles/performatīvās mākslas; Tradicionālās amatniecības prasmes;
Arrow
Stikla pūšanas amata prasme Līvānos (2020)

Stikla pūšana nevar būt tikai darbs, tai jābūt arī sirdslietai. Darbs ar karstu stikla masu stikla pūtējiem prasa ne tikai...

Tradicionālās amatniecības prasmes;
Arrow
Rakstainu dubultcimdu darināšanas prasme Mazsalacā (2020)

Mazsalacā par dubultadījumu sauc tādu, kad cimds ir noadīts rakstains gan iekšpusē, gan ārpusē, tikai ar pretējām krāsām.

Tradicionālās amatniecības prasmes;
Arrow
Maija dziedājumi pie ciemu krustiem Ziemeļlatgalē (2020)

Maija dziedājumi turpina būt neatņemams Ziemeļlatgales cilvēku garīgās vertikāles simbols un lepnums.

Mutvārdu tradīcijas un izpausmes, ieskaitot valodu kā nemateriālā kultūras mantojuma nesēju;
Arrow
Pededzes pagasta pareizticīgo iedzīvotāju tradicionālais kāzu rituāls (2019)

Pededzē pareizticībā vēsturiski bijuši ne tikai krievi un setu etniskās grupas pārstāvji, bet arī ievērojams latviešu ģimeņu skaits. Tā radies...

Mutvārdu tradīcijas un izpausmes, ieskaitot valodu kā nemateriālā kultūras mantojuma nesēju; Paražas, rituāli, svētki; Spēles/performatīvās mākslas;
Arrow
Drukāt sarakstu
Saglabāt sarakstu