Cita joma
Mutvārdu tradīcijas un izpausmes, ieskaitot valodu kā nemateriālā kultūras mantojuma nesēju
Paražas, rituāli, svētki
Spēles/performatīvās mākslas
Tradicionālā virtuve
Tradicionālās amatniecības prasmes
Zināšanas un paražas, kas saistītas ar dabu un Visumu
Cita joma
Mutvārdu tradīcijas un izpausmes, ieskaitot valodu kā nemateriālā kultūras mantojuma nesēju
Paražas, rituāli, svētki
Spēles/performatīvās mākslas
Tradicionālā virtuve
Tradicionālās amatniecības prasmes
Zināšanas un paražas, kas saistītas ar dabu un Visumu
Režģis
Saraksts
Drukāt sarakstu
Saglabāt sarakstu
Vidzemes lībiskā kultūrtelpa (2022)

Vidzemes lībiskā kultūrtelpa veidojusies senajā lībiešu Metsepoles novadā un tajā joprojām dzīvo un saimnieko Vidzemes lībiešu dzimtu pēcteči.

Mutvārdu tradīcijas un izpausmes, ieskaitot valodu kā nemateriālā kultūras mantojuma nesēju; Paražas, rituāli, svētki; Spēles/performatīvās mākslas; Tradicionālā virtuve; Tradicionālās amatniecības prasmes; Zināšanas un paražas, kas saistītas ar dabu un Visumu;
Arrow
Nīcas kultūrtelpa (2022)

Nīcas kultūrtelpa atrodama mūsdienu Nīcas un Otaņķu pagasta teritorijā, apmēram 20 km no Liepājas valstspilsētas.

Cita joma; Mutvārdu tradīcijas un izpausmes, ieskaitot valodu kā nemateriālā kultūras mantojuma nesēju; Paražas, rituāli, svētki; Spēles/performatīvās mākslas; Tradicionālā virtuve; Tradicionālās amatniecības prasmes; Zināšanas un paražas, kas saistītas ar dabu un Visumu;
Arrow
Latvijas Vecticībnieku Pomoras baznīcas zīmju jeb kāšu dziedāšanas tradīcija (Знаменный распев) (2022)

Zīmju jeb "kāšu" dziedāšana ir sakrālie lūgšanu dziedājumi, kuru saknes meklējamas Bizantijā.

Cita joma; Mutvārdu tradīcijas un izpausmes, ieskaitot valodu kā nemateriālā kultūras mantojuma nesēju; Paražas, rituāli, svētki; Spēles/performatīvās mākslas;
Arrow
Izstāde Siguldas Jaunajā pilī 2022.gada16.03-18.04
Jostiņsegu aušana Siguldas novadā rakstainā audu ripsa tehnikā (2022)

Tradicionālās amatniecības prasmes;
Arrow
Danču tradīcija Rīgā (2021)

Cita joma; Mutvārdu tradīcijas un izpausmes, ieskaitot valodu kā nemateriālā kultūras mantojuma nesēju; Paražas, rituāli, svētki; Spēles/performatīvās mākslas;
Arrow
Zemgales rakstaino brunču aušana stellēs ar velkamo ierīci (2021)

Tradicionālās amatniecības prasmes;
Arrow
Puzuri un to darināšana Jelgavā (2021)

Paražas, rituāli, svētki; Tradicionālās amatniecības prasmes; Zināšanas un paražas, kas saistītas ar dabu un Visumu;
Arrow
Latvijas kāršu spēle zolīte (2021)

Mutvārdu tradīcijas un izpausmes, ieskaitot valodu kā nemateriālā kultūras mantojuma nesēju; Spēles/performatīvās mākslas;
Arrow
salmesTN-2018_1
Saļmes Stērnīnē. Tradicionālie psalmu un bēru dziedājumi Stirnienē (2021)

Paražas, rituāli, svētki;
Arrow
Latviešu etnogrāfisko cimdu adīšanas tradīcijas un prasmes (2021)

Tradicionālās amatniecības prasmes;
Arrow
Aušanas prasme Pētera Viļumsona pusautomātiskajās vienpaminas stellēs (2020)

Viļumsona pusautomātiskās vienpaminas stelles var uzskatīt par atpazīšanas zīmi steļļu konstrukciju attīstībai Latvijas teritorijā 20. gadsimta sākumā.

Tradicionālās amatniecības prasmes;
Arrow
Dūru cītaras būvēšanas un spēles tradīcija (2020)

Pēc 20. gadsimta sākumā Eiropā izplatītās pavadījuma cītaras (Harpelikezither) parauga vietējie Latvijas meistari 20. gadu beigās izveidoja principā jaunas konstrukcijas...

Spēles/performatīvās mākslas; Tradicionālās amatniecības prasmes;
Arrow
Drukāt sarakstu
Saglabāt sarakstu