Cita joma
Mutvārdu tradīcijas un izpausmes, ieskaitot valodu kā nemateriālā kultūras mantojuma nesēju
Paražas, rituāli, svētki
Spēles/performatīvās mākslas
Tradicionālā virtuve
Tradicionālās amatniecības prasmes
Zināšanas un paražas, kas saistītas ar dabu un Visumu
Cita joma
Mutvārdu tradīcijas un izpausmes, ieskaitot valodu kā nemateriālā kultūras mantojuma nesēju
Paražas, rituāli, svētki
Spēles/performatīvās mākslas
Tradicionālā virtuve
Tradicionālās amatniecības prasmes
Zināšanas un paražas, kas saistītas ar dabu un Visumu
Režģis
Saraksts
Drukāt sarakstu
Saglabāt sarakstu
Aušanas prasme Pētera Viļumsona pusautomātiskajās vienpaminas stellēs (2020)

Viļumsona pusautomātiskās vienpaminas stelles var uzskatīt par atpazīšanas zīmi steļļu konstrukciju attīstībai Latvijas teritorijā 20. gadsimta sākumā.

Tradicionālās amatniecības prasmes;
Arrow
Dūru cītaras būvēšanas un spēles tradīcija (2020)

Pēc 20. gadsimta sākumā Eiropā izplatītās pavadījuma cītaras (Harpelikezither) parauga vietējie Latvijas meistari 20. gadu beigās izveidoja principā jaunas konstrukcijas...

Spēles/performatīvās mākslas; Tradicionālās amatniecības prasmes;
Arrow
Stikla pūšanas amata prasme Līvānos (2020)

Stikla pūšana nevar būt tikai darbs, tai jābūt arī sirdslietai. Darbs ar karstu stikla masu stikla pūtējiem prasa ne tikai...

Tradicionālās amatniecības prasmes;
Arrow
Rakstainu dubultcimdu darināšanas prasme Mazsalacā (2020)

Mazsalacā par dubultadījumu sauc tādu, kad cimds ir noadīts rakstains gan iekšpusē, gan ārpusē, tikai ar pretējām krāsām.

Tradicionālās amatniecības prasmes;
Arrow
Maija dziedājumi pie ciemu krustiem Ziemeļlatgalē (2020)

Maija dziedājumi turpina būt neatņemams Ziemeļlatgales cilvēku garīgās vertikāles simbols un lepnums.

Mutvārdu tradīcijas un izpausmes, ieskaitot valodu kā nemateriālā kultūras mantojuma nesēju;
Arrow
Pededzes pagasta pareizticīgo iedzīvotāju tradicionālais kāzu rituāls (2019)

Pededzē pareizticībā vēsturiski bijuši ne tikai krievi un setu etniskās grupas pārstāvji, bet arī ievērojams latviešu ģimeņu skaits. Tā radies...

Mutvārdu tradīcijas un izpausmes, ieskaitot valodu kā nemateriālā kultūras mantojuma nesēju; Paražas, rituāli, svētki; Spēles/performatīvās mākslas;
Arrow
Nēģu ķeršanas un apstrādes prasmes Carnikavā (2019)

Carnikava nav iedomājama bez nēģiem – to ķeršana un apstrāde ir bijis viens no svarīgākajiem Carnikavas ekonomiskās izaugsmes nosacījumiem.

Paražas, rituāli, svētki; Tradicionālā virtuve; Tradicionālās amatniecības prasmes; Zināšanas un paražas, kas saistītas ar dabu un Visumu;
Arrow
Maija dievkalpojumi pie ceļmalu krustiem Dagdas novada Andrupenes un Šķaunes pagastos (2019)

Maija dievkalpojumi pie ceļmalu krustiem – rituāls (dievkalpojums). Rituālā vide ir saistīta ar brīvdabas krustiem kā neatņemamu dievkalpojumu norises sastāvdaļu.

Paražas, rituāli, svētki;
Arrow
Rucavas tradicionālā kultūrtelpa (2018)

Rucavas kultūrtelpa ar savu bagāto, savdabīgo kultūras mantojumu, ar dzīvajām tradīcijām joprojām piesaista interesentus un kultūras pētniekus gan no Latvijas,...

Mutvārdu tradīcijas un izpausmes, ieskaitot valodu kā nemateriālā kultūras mantojuma nesēju; Paražas, rituāli, svētki; Spēles/performatīvās mākslas; Tradicionālā virtuve; Tradicionālās amatniecības prasmes; Zināšanas un paražas, kas saistītas ar dabu un Visumu;
Arrow
Upītes kultūrtelpa (2018)

Upītes kultūrtelpa ir Upītes ciema (Viļakas novada Šķilbēnu pagasta), tam tuvumā esošo teritoriju un ciemu (Pakašova, Mukaušova, Stabļova, Dubļova, Buki,...

Cita joma; Mutvārdu tradīcijas un izpausmes, ieskaitot valodu kā nemateriālā kultūras mantojuma nesēju; Paražas, rituāli, svētki; Spēles/performatīvās mākslas; Tradicionālās amatniecības prasmes; Zināšanas un paražas, kas saistītas ar dabu un Visumu;
Arrow
Lībiešu kultūrtelpa (2018)

Lībieši ir Baltijas jūras somu tauta, kas Latvijas teritorijā izveidojusies pirms vairāk nekā 1000 gadiem.

Cita joma; Mutvārdu tradīcijas un izpausmes, ieskaitot valodu kā nemateriālā kultūras mantojuma nesēju; Paražas, rituāli, svētki; Spēles/performatīvās mākslas; Tradicionālā virtuve; Tradicionālās amatniecības prasmes; Zināšanas un paražas, kas saistītas ar dabu un Visumu;
Arrow
Dubultauduma šatiera segu aušana Ziemeļvidzemē (2018)

Dubultauduma šatiera segu aušana ir Ziemeļvidzemei raksturīgs aušanas tehnikas veids.

Tradicionālās amatniecības prasmes; Zināšanas un paražas, kas saistītas ar dabu un Visumu;
Arrow
Drukāt sarakstu
Saglabāt sarakstu