Kas ir nemateriālais kultūras mantojums?

Nemateriālais kultūras mantojums ir no paaudzes paaudzē nodotas zināšanas, prasmes un ieražas, kas ir svarīgas kopienai. Tās cilvēkam sniedz piederības un nepārtrauktības sajūtu un veicina viņa radošumu. Nemateriālais kultūras mantojums var būt kaut kas lokāls (konkrētai vietai vai zemei piederīgs), piemēram, suitu daudzbalsīgā dziedāšana ar “ē” vai dziesmu un deju svētku tradīcija, vai arī ļoti plaši izplatīts, piemēram, sēņošana vai šūpuļdziesmu dziedāšana.

Kas ir Nemateriālā kultūras mantojuma (NKM) saraksts un kādēļ tāds tiek veidots?

NKM sarakstā iekļauj nemateriālā kultūras mantojuma elementus (vērtības), kas ir atzīstami par valsts aizsargājamu kultūras mantojumu un kuru iekļaušanai ir, cik vien tas iespējams, plašs attiecīgās kopienas atbalsts un līdzdalība. NKM saraksts tiek veidots nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanai, jo īpaši tā vērtības nostiprināšanai, atpazīstamības veicināšanai un sabiedrības izglītošanai.

Kas lemj par to, vai vērtība ir iekļaujama NKM sarakstā?

Par vērtības iekļaušanu vai neiekļaušanu NKM sarakstā lemj Nemateriālā kultūras mantojuma padome, kuras sastāvu nosaka NKM likums.

Kā pieteikt jaunu vērtību NKM sarakstam?

Lai pieteiktu jaunu vērtību NKM sarakstam, vispirms jāreģistrējas NKM interneta vietnē caur Latvija.lv un tad jāaizpilda pieteikuma anketa, pievienojot visus nepieciešamos pielikumus. Tālāk jāseko instrukcijai.