02.03.2020.

Personu datu apstrāde Latvijas Nacionālajā kultūras centrā

Jūsu privātums un datu aizsardzība Latvijas Nacionālajam kultūras centram (turpmāk – LNKC) ir ļoti nozīmīgs. Valsts pārvalde iestājas par atvērtību un caurskatāmību, tāpēc, lai varat justies droši, izpaužot mums savus personas datus, mēs esam aprakstījuši, kā un kādiem nolūkiem LNKC tiek apstrādāti personas dati.

Mēs pieņemam, ka pirms personas datu iesniegšanas jūs esat izlasījuši šo paziņojumu un esat akceptējuši šo datu apstrādi.

Mēs apstrādāsim jūsu personas datus atbilstoši tiesisko interešu realizācijai, normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei, līgumos noteikto saistību izpildei, sabiedrības informēšanas nodrošināšanai, kā arī citiem iepriekš paredzētiem nolūkiem.

LNKC apstrādā personas datus, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo personas datu drošību. LNKC izmanto dažādus drošības pasākumus, lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi datiem, datu izpaušanu vai citu neatbilstošu personas datu izmantošanu. Mūsu iestādē tiek nodrošināta pienācīga šīs informācijas apstrāde, uzglabāšana, datu integritāte ar atbilstošu drošības līmeni. Mēs izmantojam samērīgas un piemērotas fiziskās, tehniskās un administratīvās procedūras un līdzekļus, lai aizsargātu mūsu apkopoto un apstrādāto personas datu informāciju. Realizētie drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti atbilstoši drošības izvirzītajām prasībām.

Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu savu personīgo datu vākšanai, apstrādāšanai un izmantošanai. LNKC izvērtēs jūsu prasības atbilstoši savām tiesiskajām interesēm. Ja personas dati vairs nebūs nepieciešami iepriekš noteiktajiem apstrādes mērķiem, tie tiks dzēsti.

LNKC ir atbildīgs un apstrādā personas datus ar līdzekļiem, kuriem jānovērš personas datu ļaunprātīga izmantošana, neatļauta atklāšana, izmainīšana.

Ja jums rodas jautājumi vai pretenzijas par personas datu apstrādi un aizsardzību mūsu iestādē, ziņojiet par to LNKC e – pastā lnkc@lnkc.gov.lv, kur jūsu sniegtā informācija tiks reģistrēta un izvērtēta, vai arī sazinieties ar atbildīgo par personas datu apstrādi.

Latvijas Nacionālā kultūras centra privātuma politika.