Ja vēlies pieteikt jaunu nemateriālā kultūras mantojuma (NKM) elementu/ vērtību Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstam, vispirms izveido savu profilu, t.i., autorizējies kā lietotājs lapā “nematerialakultura.lv”, izmantojot Latvija.lv vai kādu no internetbankām:

Aizpildi visu prasīto informāciju par sevi. Ja nepieciešams, norādi arī papildu kontaktinformāciju.

Ievadīto infomāciju katru reizi saglabā!

Pēc tam vari sākt veidot pieteikumu, piespiežot “Pieteikt jaunu elementu”, vai apskatīt savus jau esošos pieteikumus.

Ieraksti anketas sadaļās prasīto informāciju. Neizej no lapas, pirms neesi lapas augšējā stūrī nospiedis ikonu “Saglabāt”. Tas attiecas arī uz katru nākamo lapu.

Paskaidrojumu par to, ko un kā vēlams rakstīt, meklē uznirstošajā “info” lodziņā:

Anketas A.2. sadaļā, ja nepieciešams, iespējams ierakstīt elementa nosaukumu ikdienas saziņā un/vai dialektā. Atzīmē, vai tas ir apvidvārds vai vārds dialektā.

Ja tādas informācijas nav, atstāj sadaļu neaizpildītu.

Ja elementa nosaukumam nepieciešams paskaidrojums, ieraksti arī to. Ja tāda nav, atstāj sadaļu neaizpildītu.

Sadaļā A.3. atzīmē, kādai NKM jomai elements pieder. Atceries, ka iespējams atzīmēt arī vairākas jomas. Ja nevari atrast atbilstošo starp nosauktajām, tad atzīmē “cita joma”.

Ja elements saistās ar kādu konkrētu ģeogrāfisku vietu, ieraksti to sadaļā A.4. Ja konkrētas vietas nav, paskaidro to nākamajā sadaļā. Tajā vari rakstīt arī jebkādu citu paskaidrojumu (piemēram, to, ka elements vēsturiski bijis saistīts ar kādu konkrētu novadu/vietu, bet vēlāk izplatījies ārpus šī reģiona u.tml.)

Sadaļā A.10. iespējams minēt citas ar elementu saistītas zināšanas, prasmes un ieražas (piemēram, gatavojot Jāņu sieru, saimniece, iespējams, ņem vērā Mēness fāzes vai meistars, kurš izgatavo mūzikas instrumentu, pārzina arī uz šī instrumenta spēlēto repertuāru u.tml.)

Ja šādu ziņu nav, atstāj šo sadaļu neaizpildītu.

Sadaļā A.12. “Elementa ilgtspējas nodrošināšanas plāns 5 gadiem” raksti konkrēti plānotus pasākumus, minot par to atbildīgās iestādes vai personas, kā arī, ja iespējams, plānoto finansējumu un tā avotu. Vispirms apraksti, kas darīts līdz šim un kādu ietekmi tas atstājis uz elementa saglabāšanu.

Pēc tam jau turpini par plānotajiem darbiem elementa ilgtspējas nodrošināšanā.

Sadaļā A.13. raksti pieteikuma iesniedzēju – vai nu fizisku personu, vai iestādi.

Sadaļā A.14. raksti personu, ar kuru var sazināties par konkrēto pieteikumu gan pieteikuma rakstīšanas laikā, gan pēc tam.

Sadaļā A.15. raksti pieteikuma teksta autoru. Ja vērtība/elements tiks iekļauts NKM sarakstā, šis vārds parādīsies NKM saraksta vietnē kā teksta autors.

Anketas ceturtajā lapā ir iespējams pievienot materiālus – fotogrāfijas, video, skaņas failus un teksta failus.

Sadaļā B.1. pievieno dokumentus, kas apliecina kopienas piekrišanu vērtības/elementa iekļaušanai NKM sarakstā (pdf vai .edoc formā):

Spied “Pievienot failu”, tad izvēlies dokumentu un spied “Select” (lapas labajā pusē apakšējā stūrī):

Attēlu, video un audio piemēru pievienošana

Spied “Pievienot failu”, tad “Atlasiet failus” (lapas vidū)

Kad attēls izvēlēts, atkal spied “select” lapas apakšējā stūrī!

Vari lejuplādēt visus pieteikumam nepieciešamos pielikumus – attēlus, video, skaņas, teksta – un tajā brīdī, kad nepieciešams kādu no tiem pievienot, spied “Multivides bibliotēka” (lapas augšējā kreisajā stūrī), kur atradīsi visus lejuplādētos materiālus:

Kad attēls (video, audio fails) veidlapai pievienots, raksti tā nosaukumu un aprakstu, sekojot norādēm anketas lodziņā un uznirstošajā “info” lodziņā.

Pievieno ne mazāk par 6 un ne vairāk par 12 attēliem jpg, jpeg vai png formātā.

Pievieno elementu raksturojošu video – ne mazāk par vienu un ne vairāk par 10 video failiem (ne garākiem par 5 minūtēm) mp4 formātā.

Ja nepieciešams, pievieno arī audio piemērus mp3 formātā (līdz 5 failiem) un teksta fragmentus doc, docx vai pdf formātā (līdz 12 failiem).

Katrai fotogrāfijai, video, skaņas un teksta failam pievieno autora apliecinājumu. Apliecinājuma veidlapa atrodama šeit: (veidlapa)

Pievieno pieteikumā minēto, kā arī fotogrāfijās un video redzamo personu apliecinājumus par piekrišanu personas datu apstrādei. Apliecinājuma veidlapa atrodama šeit: (veidlapa)

Uzraksti, kur glabājas pieteikuma sagatavošanai izmantotie materiāli (foto, video, audio u.c.):

Ja, pieteikumu sagatavojot, izmantotas intervijas, tad norādi arī to sniedzējus, kā arī citus izmantotos avotus:

Ja vēlies pārbaudīt, kā uzrakstītais izskatīsies kopumā, vari to izdarīt, spiežot “Priekšskatīt”:

Un nu BEIDZOT esi nonācis līdz brīdim, kad vari nospiest “Nodot izskatīšanai”:

Ja vēlies saņemt eksperta padomus pieteikuma gatavošanā, nodot izskatīšanai vari arī pirms esi pilnībā pabeidzis visu pieteikuma tekstu un pievienojis visus pielikumus. Komentārus saņemsi komentāru sadaļā, kur varēsi rakstīt arī savus jautājumus, piebildes un paskaidrojumus:

Vari arī zvanīt vai rakstīt e-pasta vēstuli LNKC ekspertēm: Gitai Lancerei par pieteikuma saturu (+ 371 67228985, gita.lancere@lnkc.gov.lv) vai Kristiānai Šukstai par tehniskiem jautājumiem (+371 67228985, kristiana.suksta@lnkc.gov.lv). Esam gatavas palīdzēt!

Un atceries – lai nav nepatīkamu pārsteigumu, pieteikumu gatavojot, neaizmirsti katru reizi visu ievadīto informāciju saglabāt!

Kad pēc visām konsultācijām un precizēšanām pieteikums beidzot ir pilnībā pabeigts un visi nepieciešamie pielikumi pievienoti, spied pogu “Nodot izskatīšanai”:

No šī brīža dokumentu vairs nevarēsi papildināt un rediģēt.

Ņem vērā, ka:

  • pieteikumu iesniedzot, tiek fiksēts tā iesniegšanas datums. Šo pieteikumu vairs nebūs iespējams rediģēt, pirms to neatļaus lapas administrators;
  • ja NKM padome lems par elementa iekļaušanu NKM sarakstā, pieteikuma teksts, pirms tas tiks publicēts NKM vietnē, vēl tiks rediģēts. Teksta redakcija tiks ar autoru saskaņota.

Piesaki jaunu nemateriālā kultūras mantojuma vērtību Latvijas sarakstam!