Pievēršoties latviešu tradicionālās mūzikas senākā slāņa bagātībām, Latvijas Nacionālais kultūras centrs ir sagatavojis metodisko materiālu elektroniskā formātā “Teiktās dziesmas. Praktiska rokasgrāmata”. Izdevuma autores ir etnomuzikoloģes Ieva Tihovska, Zane Šmite un Ilze Cepurniece

Latvijas Stāstnieku asociācija sadarbībā ar LNKC un UNESCO LNK sagatavojusi e-publikāciju  “Vietu, lietu un cilvēku stāsti. Stāstniecības tradīcijas Latvijas kultūrtelpā”, kas apkopo 2018.gada III Latvijas stāstnieku konferences materiālus.