LV EN
LV EN

Tapusi teikto dziesmu praktiska rokasgrāmata elektroniskā formātā

Pievēršoties latviešu tradicionālās mūzikas senākā slāņa bagātībām, Latvijas Nacionālais kultūras centrs ir sagatavojis metodisko materiālu elektroniskā formātā “Teiktās dziesmas. Praktiska rokasgrāmata”. Izdevuma autores ir etnomuzikoloģes Ieva Tihovska, Zane Šmite un Ilze Cepurniece.

“Teiktās dziesmas veido latviešu tradicionālās mūzikas seno slāni,” skaidro Ieva Tihovska. “Tās ir pierakstītas visos Latvijas reģionos un skanējušas gan gadskārtu svētkos, gan kāzās, kristībās un bērēs, gan ganos un citos darbos, gan midzinot bērnus. Šīm dziesmām raksturīgs cits dziedāšanas veids – tuvāks runāšanai, nevis melodiskai, plūstošai dziedāšanai.”

Metodiskais materiāls ir paredzēts ikvienam tradicionālās mūzikas interesentam – folkloras kopu un etnogrāfisko ansambļu vadītājiem un dalībniekiem, pētniekiem un izzinātājiem. Līdzās teikto dziesmu stila un dziedāšanas tehnikas analīzei rokasgrāmatā ir sniegti ieteikumi šo dziesmu apguvē, izmantojot mūzikas piemērus no Latviešu Folkloras krātuves (www.garamantas.lv) un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas tradicionālās mūzikas digitālā arhīva. Visām materiālā izmantotajām melodijām sniegti arī nošu piemēri, ko transkribējusi Ilze Cepurniece.

“Daudzus gadus mācot tradicionālo dziedāšanu, tās vokālās tehnikas un stilus, tiešām ilgojos pēc īsas, kodolīgas rokasgrāmatas par teiktajām dziesmām. Ne tikai ar notīm, bet ar iespēju paklausīties ierakstus, jo tautas mūziku, tās izpildīšanas stilu tā īsti notīs atspoguļot nevar. Veidojot grāmatu atklājām, cik neprātīgi daudz vēl nezināmā un pētāmā.  Ceru, ka grāmata kalpos kā iedvesma jaunajiem pētniekiem,” stāsta Zane Šmite.

Elektroniskais materiāls “Teiktās dziesmas. Praktiska rokasgrāmata” pieejams tīmekļvietnes sadaļā “Resursi”.