LV EN
LV EN

Vislatvijas aptauja “Nemateriālā kultūras mantojuma ilgtspējīga attīstība Latvijā – tagadne un nākotne”

2021. gada nogalē Latvijai jāsniedz atskaite UNESCO par to, kā Latvijā tiek īstenota Konvencija par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu. Lai saņemtu pēc iespējas plašāku informāciju, tiek uzsākta Vislatvijas aptauja “Nemateriālā kultūras mantojuma ilgtspējīga attīstība Latvijā – tagadne un nākotne”.

Ilgtspējība ir saistīta gan ar mantojuma aizsardzību, gan pētīšanu, popularizēšanu un tālāknodošanu, tādēļ aptaujāto loks ir ļoti daudzveidīgs. Lai izveidotu pēc iespējas pilnīgāku ainu par Latvijā notiekošo, kā arī iezīmētu nākotnē attīstāmās lietas, noderēs jebkura informācija, un ikviens viedoklis ir svarīgs.

Lūgums atsaukties un atbildes iesūtīt pirms Jāņiem, t. i., līdz 18.jūnijam
Atskaiti gatavo Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar tradicionālās kultūras pētniecēm Ritu Grīnvaldi un Ievu Vītolu.

Aptauju skatiet šeit:

https://docs.google.com/forms/d/12b1QGpGWNX3LW9MWELKWTGrqJzN2P4O2NPzVNJ2M8ms/edit?usp=drive_web