LV EN
LV EN

Aicina iepazīties ar Latvijas atskaiti, par to kā Latvijā tiek īstenota UNESCO Konvencija par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu

Latvijai līdz 15. decembrim jāiesniedz UNESCO kārtējā atskaite par to, kā Latvijā tiek īstenota UNESCO Konvencija par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu. Kopš 2020. gada UNESCO ir mainījis ziņojuma veidu – tas ir standartizēts, un šobrīd ziņojums valstīm ir jāsniedz balstoties konkrētos rādītājos.

Ziņojums ir četrdaļīgs:
A Vispārīgā informācija
B Ziņojums pēc konkrētiem rādītājiem
C Ziņojums par UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma reprezentatīvajā sarakstā iekļauta elementa – Dziesmu un deju svētku tradīcija statusu
D Kultūras ministra paraksts un datums

Latvijas ziņojuma autores ir Latviešu Folkloras krātuves vadītāja Rita Grīnvalde, Latvijas Kultūras akadēmijas pētniece Ieva Vītola un Latvijas Nacionālā kultūras centra nemateriālā kultūras mantojuma eksperte Gita Lancere. Autores vērš uzmanību uz to, ka apspriežamais ziņojuma teksts ir melnraksts – tas vēl tiks papildināts, labots un rediģēts (piemēram, sadaļas A1 teksts taps tikai tad, kad pārējais ziņojums būs pilnībā pabeigts. Papildināma ir arī C sadaļa par Dziesmu un deju svētku statusu. Bet šajā sadaļā ir noteikts vārdu ierobežojums, kas neļauj to rakstīt izvērstāk.)

2021. gada vasaras sākumā tika veikta vērienīga aptauja par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un attīstīšanu Latvijā. Šobrīd esat aicināti iepazīties ar ziņojuma projektu un, ja nepieciešams, to vēl papildināt ar informāciju par pasākumiem un aktivitātēm, kas nemateriālā kultūras mantojuma ilgtspējīgas attīstības jomā īstenotas no 2017. gada otrā pusgada līdz 2021. gada pirmajai pusei. Autores priecāsies par būtiskiem papildinājumiem, kas palikuši ārpus atskaites, bet noteikti pieminami.

ZIŅOJUMA PROJEKTS

Jūsu komentārus gaidīsim līdz 2021. gada 1.novembrim. Papildinājumi un komentāri sūtāmi – gita.lancere@lnkc.gov.lv