LV EN
LV EN

Pasniegti apliecinājumi par nemateriālā kultūras mantojuma iekļaušanu Nacionālajā sarakstā

2021. gada 4. decembrī plkst. 13.00 tika pasniegti apliecinājumi par nemateriālā kultūras mantojuma vērtības iekļaušanu Latvijas Nacionālajā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā. Svinīgā ceremonijā Viļakas kultūras namā apliecinājumus saņēma 2020. gadā un 2021. gadā sarakstā iekļauto vērtību pieteicēji.

Iekļaušanai Nacionālajā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā 2020. gada nogalē tika apstiprinātas piecas vērtības:

 • Maija dziedājumi pie ciemu krustiem Ziemeļlatgalē (pieteicējs Viļakas novada pašvaldība)
 • Rakstainu dubultcimdu darināšanas prasme Mazsalacā (pieteicējs Mazsalacas Kultūras nams)
 • Stikla pūšanas amata prasme Līvānos (pieteicējs Līvānu novada domes Latgales mākslas un amatniecības centrs)
 • Dūru cītaras būvēšanas un spēles tradīcija (pieteicējs biedrība “Skaņumāja”)
 • Aušanas prasme Pētera Viļumsona pusautomātiskajās vienpaminas stellēs (pieteicējs SIA “Mailīšu Fabrika”).

Iekļaušanai Nacionālajā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā 2021. gadā apstiprinātas sešas vērtības:

 • Latviešu etnogrāfisko cimdu adīšanas tradīcijas un prasmes (pieteicējs Tautas tērpu centrs “Senā klēts”)
 • Saļmes Stērnīnē. Tradicionālie psalmu un bēru dziedājumi Stirnienē  (pieteicējs Stirnienes draugu biedrība)
 • Latvijas kāršu spēle zolīte (pieteicējs Mārtiņš Plēsums)
 • Puzuri un to darināšana Jelgavā (pieteicējs Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Kultūra”)
 • Zemgales rakstaino brunču aušana stellēs ar velkamo ierīci (pieteicējs SIA “Austras raksti”)
 • Danču tradīcija Rīgā (pieteicējs biedrība “Tradicionālās kultūras centrs”).

Plašāku informāciju par vērtībām iespējams lasīt www.nematerialakultura.lv.

Viļaka par ceremonijas norises vietu izraudzīta tādēļ, ka no toreizējā Viļakas novada 2017. gadā nāca pats pirmais pieteikums NKM sarakstam, kā arī tādēļ, ka no saraksta 30 vērtībām četras pieteiktas tieši no Viļakas novada.

Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstu paredz izveidot 2016. gadā pieņemtais Nemateriālā kultūras mantojuma likums. Tas ir regulējums, ar kura palīdzību tiek veidota nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas mērķtiecīgam atbalstam nepieciešamā vide un apstākļi.