LV EN
LV EN

UNESCO sagatavoti un iesniegti divi periodiskie ziņojumi

Latvijas Nacionālais kultūras centrs sagatavojis un 10. janvārī iesniedzis UNESCO divus periodiskos ziņojumus:

  • Ziņojumu par Konvencijas par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas īstenošanu Latvijā no 2018. gada līdz 2021. gadam
  • Ziņojumu par elementa, kas iekļauts nemateriālā kultūras mantojuma, kam jānodrošina neatliekama saglabāšana, statusu.

Latvija UNESCO 2003. gada Konvenciju par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu ratificēja 2006. gadā. Konvencijas dalībvalstīm šādi ziņojumi ir jāsniedz regulāri: pirmais ik pēc sešiem, otrais – ik pēc četriem gadiem.

Ziņojumu par Konvencijas īstenošanu Latvijā, tostarp par UNESCO Cilvēces nemateriālā kultūras mantojuma reprezentatīvajā sarakstā iekļautajiem Dziesmu un deju svētkiem, sagatavoja Latvijas Nacionālā kultūras centra nemateriālā kultūras mantojuma eksperte Gita Lancere, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta Latviešu folkloras krātuves vadītāja, vadošā pētniece Rita Grīnvalde un Latvijas Kultūras akadēmijas pētniece Ieva Vītola. Ziņojumā aptverts laika periods no 2018. gada sākuma līdz 2021. gada 30. jūnijam.”

Ziņojumu par Suitu kultūrtelpu, kas iekļauta UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma, kam  jānodrošina neatliekama saglabāšana, sarakstā, sagatavoja Latvijas Kultūras akadēmijas docente un vadošā pētniece, Latvijas Kultūras akadēmijas UNESCO katedras vadītāja Anita Vaivade ciešā sadarbībā ar pašu suitu kopienu.

Ziņojums par UNESCO Konvencijas par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu īstenošanu Latvijā no 2018. līdz 2021. gadam.

Periodic report on the implementation of the 2003 Convention in Latvia (2018 – 2021)

Ziņojums par elementu, kas iekļauts nemateriālā kultūras mantojuma, kam jānodrošina neatliekama saglabāšana, sarakstā, statusu

REPORT ON THE STATUS OF AN ELEMENT INSCRIBED ON THE LIST OF INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE IN NEED OF URGENT SAFEGUARDING