LV EN
LV EN

Līdz 12. jūnijam turpinās vērtību pieteikšana Latvijas Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstam

Nemateriālā kultūras mantojuma vērtība – Pēterburgas ermoņiku spēlēšanas tradīcijas (2018)

13. janvārī Latvijas Nacionālais kultūras centrs (LNKC) izsludināja šī gada pieteikumu pieņemšanu Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstam. Ikviens aicināts sarakstam pieteikt elementus, kas uzskatāmi par valsts aizsargājamu nemateriālā kultūras mantojuma vērtību, un kuru iekļaušanai sarakstā ir plašs attiecīgās kopienas atbalsts un līdzdalība.

2022. gadā pieteikumus iespējams iesniegt līdz 12. jūnijam. Pieteikumus izvērtēs Nemateriālā kultūras mantojuma padome, pieaicinot ekspertus.

Pieteikšanās process notiek elektroniski tīmekļvietnē www.nematerialakultura.lv. Šajā lapā iespējams arī iepazīties ar NKM sarakstā jau iekļautajām vērtībām, kā arī skatīt nozares dokumentus. Mājaslapas saturs tiek regulāri papildināts ar aktuālo informāciju NKM aizsardzības un attīstības jomā.

Latvijas Nacionālā kultūras centra nemateriālā kultūras mantojuma eksperte Gita Lancere uzsver: “Mēs esam stipri, ja mums ir stipras saknes – ģimenes, dzimtas, kopienas, tautas mantojumā sakņotas. Piesakot savu mantojumu Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstam, tiek sperts pirmais solis šī mantojuma saglabāšanā nākamajām paaudzēm.

Šobrīd Nacionālajā Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā iekļautas 30 vērtības.