LV EN
LV EN

12.-13. jūnijā Rīgā norisinājās LIVIND seminārs

2023. gada 12.–13. jūnijā Rīgā norisinājās Baltijas uz Ziemeļvalstu projekta LIVIND (Creative and living heritage as a resource for the Northern Dimension region) seminārs “Meklējot līdzsvaru starp dzīvā mantojuma ilgtspējas dažādiem aspektiem”. Tajā piedalījās gan nevaldības organizāciju, gan mantojuma iestāžu pārstāvji no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Somijas, Norvēģijas, Zviedrijas, Dānijas, Grenlandes un Fēru salām. Latviju projektā pārstāv Latvijas Nacionālais kultūras centrs un Latvijas Kultūras akadēmija.

Sanāksmē tika prezentēti LIVIND ietvaros veikti pilotprojekti, kas pievēršas dažādiem ilgtspējības aspektiem dzīvā mantojuma jomā. Latviju pārstāvēja Latvijas Stāstnieku asociācijas projekts “Vārdu un uzvārdu stāsti”, kas pievēršas stāstniecības tradīcijas saglabāšanai un pārmantošanai. Savukārt mākslas centrs SERDE dalījās savā pieredzē, turpinot fermentētas pārtikas gatavošanas tradīciju.

Semināra otrā daļa tika veltīta mantojuma ekspertu lekcijām un darbnīcām par dzīvā mantojuma sasaisti ar radošajām industrijām, kā arī iespējām ilgtspējīgai attīstībai kultūras mantojuma jomā.

Projekts LIVIND ir cieši saistīts ar Apvienoto Nāciju programmu “Ilgtspējīga attīstība 2030”, uzmanības centrā liekot dzīvo mantojumu un tā saglabāšanas metodes. Projekts ietver arī pētniecību, kas rezultēsies ar situācijas analīzi un ieteikumiem par to, kā labāk atbalstīt turpmāko darbu ar kultūras mantojumu. Projekta rezultāti būs pieejami visiem tiešsaistes platformā.

Vairāk informācijas par projektu: https://www.aineetonkulttuuriperinto.fi/en/livind