LV EN
LV EN

Apstiprināts jaunais Nemateriālā kultūras mantojuma padomes sastāvs

Kultūras ministrija 27. jūnijā apstiprinājusi jauno Nemateriālā kultūras mantojuma padomes sastāvu, līdz ar ko darbu padomē sāks piecu vēsturisko novadu un Rīgas nevaldības organizāciju pārstāvji: biedrības „LgSC” valdes priekšsēdētāja Edīte Husare (Latgale), Latvijas Folkloras biedrības valdes priekšsēdētājs Andris Kapusts (Rīga), biedrības „Etniskās kultūras centrs „Suiti”” valdes priekšsēdētāja Dace Martionova (Kurzeme), Tradicionālās kultūras biedrības „Aprika” pārstāve, folkloras kopu „Knipati” un „Leimaņi” vadītāja Inese Mičule (Zemgale), biedrības „Sabiedrība un attīstība” valdes priekšsēdētāja Liene Strazdiņa (Vidzeme), biedrības „Kopienu sadarbības tīkls „Sēlijas salas”” biedre, biedrības „Sēļu pūrs” valdes priekšsēdētāja Anda Svarāne (Sēlija).

NKM jaunapstiprinātās padomes pirmais uzdevums ir jauno nemateriālā kultūras mantojuma vērtību pieteikumu izskatīšana, lemjot par to atbilstību Nacionālajam nemateriālā kultūras mantojuma sarakstam.

Nemateriālā kultūras mantojuma saraksts tiek veidots kopš 2017. gada un šobrīd tajā ir 34 nemateriālā kultūras mantojuma vērtības. Ar sarakstu var iepazīties šeit: https://nematerialakultura.lv/nkm-saraksts/