LV EN
LV EN

Dziesmu un deju svētkos Latvijā vizītē ierodas UNESCO pārstāvis kultūras jomā

Latvijā vizītē ierodas UNESCO ģenerāldirektores vietnieks kultūras jautājumos Ernesto Ottone, lai izzinātu klātienē Dziesmu un deju svētku tradīciju, kas iekļauta UNESCO Reprezentatīvajā cilvēces nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā.

UNESCO ģenerāldirektores vietnieks kultūras jautājumos Ernesto Ottone tiksies ar Latvijas Republikas kultūras ministru UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas prezidentu Nauri Puntuli, lai apspriestu Latvijas kultūrpolitikas sasaisti ar ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem, Latvijas ratificētās UNESCO kultūras jomas konvencijas un Latvijas dalību UNESCO sadarbības tīklos. Vizītes laikā Ernesto Ottone piedalīsies augsta līmeņa diskusijā par Ukrainas kultūras mantojuma aizsardzību Krievijas armijas iebrukuma laikā. Diskusijā, kuru rīko Latvijas Republikas Kultūras ministrija, piedalīsies Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas un Ukrainas kultūras ministri.

Sestdien, 8. jūlijā, Ernesto Ottone apmeklēs Latvijas Nacionālo bibliotēku, kur tiksies ar tās direktoru Andri Vilku un viņa komandu, lai pārrunātu UNESCO un Latvijas Nacionālās bibliotēkas kopējās darbības līnijas un bibliotēkas vērienīgo projektu “Latviešu grāmatai 500”, kā arī lai dāvinātu grāmatu Tautas grāmatu plauktam. Svētdien, 9. jūlijā, plānota Ernesto Ottones tikšanās ar Latvijas Nacionālā kultūras centra direktori Signi Pujāti, Latvijas Universitātes Lībiešu institūta direktoru Valtu Ernštreitu un Latvijas Kultūras akadēmijas pētnieci Lolitu Ozoliņu – tikšanās būs veltīta Latvijas pieredzei nemateriālā kultūras mantojuma, tostarp Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un kultūrtelpu attīstībā.

Vizītes laikā Ernesto Ottone apmeklēs arī Rakstniecības un mūzikas muzeja ekspozīciju “Dziesmu svētku telpa”, Rīgas vēsturisko centru, Latvijas Arhitektūras muzeju, kā arī būs deju lieluzveduma „Mūžīgais dzinējs” un noslēguma koncerta “Kopā augšup” skatītāju rindās.

Ernesto Ottone (Ernesto Ottone) kopš 2018. gada ir UNESCO ģenerāldirektora vietnieks kultūras jautājumos. Iepriekš ir bijis Čīles kultūras, mākslu un mantojuma ministrs (2015-2018), izveidojot pirmiedzīvotāju departamentu un migrācijas nodaļu un stiprinot autortiesību likumus un kultūras mantojuma aizsardzību; vadījis Grāmatu popularizēšanas reģionālo centru Latīņamerikā un Karību jūras valstīs (2016-2017), kā arī bijis Čīles Universitātes Mākslinieciskās un kultūras centra ģenerāldirektors (2011-2015).

Baltijas valstu Dziesmu un deju svētku tradīcija kopš 2008. gada ir iekļauta UNESCO Reprezentatīvajā cilvēces nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā.

Par UNESCO

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) ir specializēta Apvienoto Nāciju Organizācijas aģentūra, kas apvieno 193 valstis visā pasaulē savstarpējai sadarbībai izglītības, zinātnes, kultūras, komunikācijas un informācijas jomā, lai sekmētu mieru, sabiedrības labklājību un ilgtspējīgu attīstību. Latvija pievienojās UNESCO 1991. gadā, bet kopš 1994. gada izveidotā UNESCO Latvijas Nacionālā komisija nodrošina UNESCO programmu īstenošanu Latvijā un rūpējas par Latvijas interešu un pieredzes pārstāvniecību UNESCO darbības jomās starptautiski. Plašāk: www.unesco.lv un Facebook.com/UNESCOLNK.