LV EN
LV EN

UNESCO nedēļā 2023 aicina izzināt nemateriālo kultūras mantojumu

Šoruden UNESCO nedēļā – no 14. līdz 21. oktobrim – UNESCO Latvijas Nacionālā komisija aicina ielūkoties dažādās nemateriālā kultūras mantojuma izpausmēs un praksēs Latvijā un novērtēt to nozīmi kopienu un visas sabiedrības noturības stiprināšanā, kopīgi svinot UNESCO Konvencijas par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu 20. gadadienu.  

“Šo gadu laikā konvencija ir  mainījusi  sabiedrības izpratni par kultūras mantojumu, parādot, ka mantojums līdzās pieminekļiem un priekšmetu kolekcijām ietver arī no senčiem mantotas un mūsdienu kopienās uzturētas tradīcijas, piemēram, svētku svinēšanu, zināšanas par dabu un visumu un amatniecības prasmes.  Līdz ar to šogad UNESCO nedēļas izvēlētais vadmotīvs ir “no paaudzes paaudzē”, rosinot ne tikai izzināt nemateriālo kultūras mantojumu, bet arī iesaistīties tā pārmantošanā,” uzsver UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Baiba Moļņika.

UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma konvencijasmērķis ir saglabāt nemateriālo kultūras mantojumu un veicināt daudzveidīgas mantojuma izpausmes un savstarpēju cieņu starp to kopienām. Konvencija atgādina, ka ir svarīgi nodrošināt pēc iespējas plašāku kopienu, grupu un ikviena cilvēka līdzdalību kultūras mantojuma radīšanā, uzturēšanā un tālāknodošanā. 

“Viena no Latvijā visplašāk zināmākajām nemateriālā kultūras mantojuma vērtībām ir Dziesmu un deju svētki. Šai unikālajai tradīcijai šogad atzīmējam 150. gadadienu, apliecinot tās dzīvotspēju un cildinot stiprās kopienas, kas šo tradīciju ir uzturējušas un nodevušas no paaudzes paaudzē. Šogad aprit arī 15. gadadiena, kopš Baltijas dziesmu un deju svētku tradīcijas iekļaušanas UNESCO Reprezentatīvajā cilvēces nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā, pierādot tās nozīmi pasaules mērogā,” norādaUNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Kultūras sektora vadītāja Inga Surgunte.

Laikā no 14. līdz 21. oktobrim notiks izglītojoša kampaņa “No paaudzes paaudzē” sociālo tīklu platformā “Facebook”, kurā UNESCO Latvijas Nacionālā komisija iepazīstinās ar Konvenciju un nemateriālā kultūras mantojuma sarakstos iekļautajiem elementiem starptautiski un Latvijā.

Šīs nedēļas laikā sociālo tīklu platformās, galvenokārt UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Facebook lapā, tiks publicēti dažādi materiāli saistībā ar Konvenciju un nemateriālā kultūras mantojuma sarakstiem pasaules un Latvijas mērogā.

17. oktobris būs veltīts Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma sarakstam. Šajā dienā mēs aicinām visas kopienas – individuālus praktizētājus, biedrības, apvienības, kolektīvus un domubiedrus – publicēt savos sociālo tīklu profilos foto un video materiālus saistībā ar kādu no NKM saraksta elementiem. Aicinām publikācijām pievienot UNESCO nedēļas 2023 publicitātes attēlu (pielikumā) un izmantot tēmturi #UNESCOnedēļa2023.

Ceturtdien, 19. oktobrī, Siguldas novada kultūras centrā “Siguldas devons” norisināsies UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas sadarbības tīklu konference “Kultūrpratība sadarbībai: kopīgas valodas meklējumos”, kurā piedalīsies skolu pedagogi, tīkla “Stāstu bibliotēkas” bibliotekāri, UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” Latvijas atmiņu institūciju darbinieki un UNESCO katedru pārstāvji.

Piektdien, 20. oktobrī, ikvienam interesentam būs iespēja pārbaudīt savas zināšanas par nemateriālo kultūras mantojumu tiešsaistes erudīcijas spēlē “UNESCO viktorīna”, ko rīko UNESCO Latvijas Nacionālā komisija sadarbībā ar erudīcijas spēļu rīkotāju “Lielā viktorīna”.

UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma konvencijas 20. gadadienai veltīto UNESCO nedēļu 2023 “No paaudzes paaudzē” UNESCO Latvijas Nacionālā komisija rīko sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru un kopienām, kuru mantojums iekļauts UNESCO un Latvijas nemateriālā mantojuma sarakstos.

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija aicina ne vien piedalīties UNESCO nedēļas 2023 pasākumos, bet arī dalīties ar savu pieredzi, izmantojot mirkļbirkas #UNESCOnedēļa2023, #UNESCOLatvijasDārgumi. 

UNESCO nedēļa Latvijā norisinās ik gadu oktobrī kopš 2011. gada, tā iezīmējot 1991. gada 14. oktobri, kad Latvija tika oficiāli uzņemta UNESCO. UNESCO nedēļa ir platforma dažādu institūciju un nozaru sadarbībai, starptautiskas un nacionālas pieredzes, viedokļu un ideju apmaiņai, kā arī jaunu iniciatīvu īstenošanai, iedvesmojoties no UNESCO izceltajām vērtībām gan nacionālā, gan starptautiskā mērogā.

Autors: 
Kitija Balcare, UNESCO LNK komunikācijas konsultante