LV EN
LV EN

UNESCO Konvencijai par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu – 20. gadadiena

Atzīmējot Konvencijas jubileju UNESCO Latvijas Nacionālā komisija sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru piedāvā nemateriālam kultūras mantojuma veltītu video.

Latvijas Nacionālā kultūras centra direktore Signe Pujāte, mudinot ielūkoties Latvijas Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā www.nematerialakultura.lv, videostāstā teic: “Latvija ir viena pirmajām desmit dalībvalstīm, kura ir pievienojusies Konvencijai. Mums patiešām rūp tas, lai Latvijā vienmēr būtu dzīvs nemateriālais kultūras mantojums, kas tiek nodots tālāk no paaudzes paaudzē.”

UNESCO Konvencija par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu ir nozīmīgākais starptautiskais ietvars nemateriālā kultūras mantojuma definēšanai un saglabāšanai. Tās mērķis ir saglabāt nemateriālo kultūras mantojumu un veicināt daudzveidīgas mantojuma izpausmes un savstarpēju cieņu starp to kopienām. Dzīvais jeb nemateriālais kultūras mantojums ietver paražas, spēles un mutvārdu izpausmes formas, zināšanas un prasmes, kā arī ar tiem saistītus instrumentus, priekšmetus, artefaktus un kultūrtelpas, ko kopienas, grupas un dažos gadījumos atsevišķi indivīdi atzīst par sava kultūras mantojuma daļu.

Konvencija tika pieņemta 2003. gada 17. oktobrī Francijā, Parīzē, savukārt Latvija Konvencijai pievienojās 2005. gada 14. janvārī.