LV EN
LV EN

Tapušas četras īsfilmas un izveidota ekspozīcija tradicionālo prasmju saglabāšanai

Tradicionālo amatu prasmju un amatu dabiskā pārmantošana ģimenēs, kas kādreiz bija galvenais nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas un dzīvotspējas pamats, šobrīd darbojas aizvien retākos gadījumos. Plašajā iespēju laikā ir zudusi izpratne arī par mūsu senču dzīvi. 20. gs sākumā lietotie sadzīves priekšmeti, darba rīki ir kļuvuši sveši un neatpazīstami mūsdienu cilvēkam, grūti ir saprotamas gan tautas dziesmas, gan pasakas, kurās tiek minēti šie priekšmeti un ar tiem saistītā jēga.

Lai saglabātu un popularizētu latviešu tautas tradicionālās kultūras vērtības, nododot nemateriālā kultūras mantojuma lietpratēju zināšanas un prasmes nākamajām paaudzēm, biedrība “Iniciatīvu un kompetenču atbalsta centrs”, kurā ir apvienojušies folkloras kopas “Svātra” aktīvākie dalībnieki un Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Vienības nams”  ar  Valsts Kultūrkapitāla fonda programmas “KultūrElpa” atbalstu izveidoja četras augstas kvalitātes īsfilmas par tradicionālajām prasmēm un ekspozīciju “Viedais galds” Vienības nama Tradīciju mājā Daugavpilī.

Projekts “Viedais galds” ir realizēts Valsts Kultūrkapitāla fonda Tradicionālās kultūras nozarē atbilstoši mērķprogrammas “KultūrElpa” prioritātēm: ietver inovatīvus risinājumus kultūras produktu un norišu pieejamības nodrošināšanā sabiedrībai mainīgas epidemioloģiskās situācijas apstākļos; vērsts uz digitāla kultūras piedāvājuma un pakalpojumu attīstīšanu un pieejamības nodrošināšanu; nodrošina rezultātu ilgtspēju un kultūras piedāvājuma pieejamību ilgtermiņā; vērsts uz sadarbību starp vairākiem īstenotājiem.

Izveidotajās īsfilmās meistara A.Maijera vadībā var iemācīties izgatavot niedru stabules, meistares L.Šembelas vadībā var izliet vaska sveces vecākajā liešanas tehnoloģijā, mērcējot tās, meistares V.Kudiņas vadībā var sakult sviestu ķērnē un meistares Dz. Abarones vadībā – pareizi sasiet pirts slotas. Meistari ne tikai metodiski parāda, kā to paveikt, bet arī atklāj dažādus amatu meistarstiķus un noslēpumus, lai darba rezultāts būtu pēc iespējas labāks. Īsfilmas veidoja Latvijā un citviet pasaulē labi pazīstamais režisors Roberts Rubīns, operators Valdis Celmiņš, filmu scenāriju veidoja Miks Romanovskis. Multimediju dizainu izstrādāja daudzu mākslas un digitālo projektu autors, video mākslinieks Māris Kalve. Īsfilmu tapšanas komandas darbu koordinēja Linda Āboliņa. Īsfilmas ir latviešu valodā ar iespēju izvēlēties titrus gan latviešu, gan krievu, gan angļu valodās. Tajās skan folkloras kopas “Svātra” iespēlētā mūzika. Līdz ar šīm īsfilmām ir uzsākta digitālās datu bāzes amatu prasmju apguvei izveide.

Atbilstoši arhitekta Imanta Rubīna dizaina koncepcijai Arņa Vataša komanda izveidoja Amatu istabu ar ekspozīcijas centrālo elementu – “Viedo galdu”, kas rada sajūtu par sastapšanos ar simtgadīgu pieredzi – viedumu. Tā kā ekspozīcijas telpa ir neliela, bet ar augstiem konstruktīvajiem griestiem, augsto griestu daļa ir pārvērsta par “šķūņaugšu”, kas kalpos arī kā palīgmateriālu glabātuve. 

Pēc epidemioloģiskās situācijas stabilizēšanās Amatu istabā pie “Viedā galda” pēc iepriekšēja pieteikuma vienlaicīgi apgūt ko jaunu un izzinoši pavadīt laiku varēs līdz 8 personām, bet izmantojot projektā iegādāto aprīkojumu, Tradīciju mājas lielākajā telpā meistarklašu vadītāju vadībā varēs darboties arī skaitliski lielākas skolēnu klases, tūristu grupas un citi interesenti. Nepieciešamības gadījumā ekspozīcijas tehnoloģiskie risinājumi ļauj vadīt nodarbības arī attālināti no Amatu istabas.

Izveidotās filmas un ekspozīcija ir ļoti nozīmīgs ieguldījums arī Daugavpils ceļā uz Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 titula ieguvi. Nākotnē ekspozīcijas saturu iecerēts papildināt ar citām amatu prasmēm.

Projektu realizēja biedrība “Iniciatīvu un kompetenču centrs”, sadarbības partneris – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Vienības nams”. Filmas un multimediju dizainu veidoja: biedrība “Everything Art” un SIA “Putnu studija”. Amatu istabas telpas iekārtošanu un ekspozīcijas izveidi nodrošināja SIA IXI ART, SIA INRA Dizains un SIA SOLAVI. Ekspozīcijas elementus veidoja koka izstrādājumu meistars Dainis Lēgenbergs, keramiķe Nellija Dzalba, mūzikas instrumentu meistars Kārlis Lipors un vasku sveču liešanas meistarklasēm sagādāja Z/S Kurmīši.

Projekts tapis ar Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “KultūrElpa” atbalstu. 

Sīkāka informācija: Folkloras kopas “Svātra” vadītāja Sarmīte Teivāne, tel. +371 29118992