LV EN
LV EN

XXI Tautas muzikantu svētki Barkavā

5. un 6. augustā Madonas novada Barkavā notiks XXI Tautas muzikantu svētki.

Tautas muzikantu svētki ir nozīmīgākais pasākums Latvijas novadu muzikantiem-vecmeistariem un tradicionālās kultūras (īpaši mūzikas) pētniekiem, kas ļauj dziļāk izprast sadzīves muzicēšanas tradīciju, muzikantu grupu repertuāra veidošanas īpatnības, instrumentu spēles manieri, kā arī mūzikas instrumentu izgatavošanas un pielietošanas iespējas. Pirmie tautas muzikantu svētki Barkavā notika 2001. gadā un katru gadu turpina tautas muzicēšanas tradīcijas pārmantot no paaudzes paaudzē. Laika posmā no 2006. līdz 2018. gadam svētku pasākumi notika Viļānos un Barkavā.

Divdesmit gadu laikā ir nomainījusies tautas muzikantu svētku dalībnieku paaudze, kas piedalās svētkos. Ikgadējie svētki ir veicinājuši instrumentu spēles apgūšanu vidējās un jaunākās paaudzes muzikantu vidū, tāpat šajā periodā ir izveidojušās gan vairākas muzikantu grupas, gan mūzikas instrumentu izgatavošanas un remontdarbnīcas, sekmējot jaunu amata prasmju rašanos.

XXI Tautas muzikantu svētkus organizē Tautas muzikantu biedrība sadarbībā ar Madonas novada pašvaldību.

Svētku programma.

5. augusts

* Svētku atklāšanas vakara koncerts.
* Danču nakts Barkavā.

6. augusts

* Mūzikas instrumentu un citu amata lietu andele (maiņa, reklāma un lielīšanās ar mūzikas instrumentiem). Mūzikas instrumentu darbnīcu prezentācija.
* Vakara Dižais koncerts.
* Zaļumballe.

Informācija:
Iveta Dukaļska, tālr. nr. 20019452, ivetadukalska@inbox.lv
Līva Romanovska, tālr. nr. 20047048, liva.romanovska@madona.lv