LV EN
LV EN

Aicina pieteikt pretendentus Nemateriālā kultūras mantojuma padomei

Latvijas Nacionālais kultūras centrs aicina pieteikties darbam Nemateriālā kultūras mantojuma (NKM) padomē pārstāvjus no nevalstiskajām organizācijām, kuru darbības mērķis saistīts ar nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un kas darbojas Kurzemē, Latgalē, Sēlijā, Vidzemē, Zemgalē un Rīgā.

NKM padome izvērtē pieteikumus nemateriālā kultūras mantojuma elementu iekļaušanai Nacionālajā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā, kā arī sniedz atzinumus kultūras ministram un Latvijas Nacionālajam kultūras centram par Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas plānu un normatīvo aktu projektiem nemateriālā kultūras mantojuma jomā. NKM padomes locekļi padomē darbojas bez atlīdzības.

2016. gadā pieņemtais Nemateriālā kultūras mantojuma likums paredz, ka padomes sastāvā ir pieci nemateriālā kultūras mantojuma jomas speciālisti, kurus deleģē Kultūras ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija un Latvijas Pašvaldību savienība, četri kultūras ministra uzaicināti zinātnieki vai augstskolu akadēmiskā personāla pārstāvji, kuru zinātniskā vai akadēmiskā darbība ir saistīta ar nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu, kā arī pieci kultūras ministra uzaicināti pārstāvji no nevalstiskajām organizācijām, kuru darbības mērķis saistīts ar nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un kuras darbojas Kurzemē, Latgalē, Vidzemē, Zemgalē un Rīgā.

Ņemot vērā Latviešu vēsturisko zemju likuma 2.panta pirmajā daļā noteikto pilsētu un pagastu piederību latviešu vēsturiskajām zemēm, un saskaņā ar Kultūras Ministrijas 2022. gada jūnijā izdoto Nemateriālā kultūras mantojuma padomes nolikumu, padomes sastāvā papildus tiek iekļauts viens pārstāvis no nevalstiskās organizācijas, kura darbojas Sēlijā.

Pretendentam jāiesniedz lēmuma noraksts vai protokola izraksts par pārstāvja izvirzīšanu, rakstiska personas piekrišana būt par padomes locekli; personas dzīvesgājuma apraksts (CV) par pieredzi nemateriālā kultūras mantojuma jomā un nevalstiskās organizācijas statūtu kopija.

Pieteikumi iesniedzami līdz 15. martam elektroniski: lnkc@lnkc.gov.lv (ar drošu elektronisko parakstu), kā arī personiski vai pa pastu: Latvijas Nacionālais kultūra centrs, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14 – 7, Rīga LV 1050.