LV EN
LV EN

Izsludināta VKKF mērķprogramma “Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību attīstība un ilgtspēja”

Valsts Kultūrkapitāla fonds izsludinājis mērķprogrammas konkursu “Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību attīstība un ilgtspēja”. Pieteikumu iesniegšana norisinās līdz 2023. gada 21. aprīļa plkst. 23:59.

Mērķprogrammas mērķi ir:
1. atbalstīt Nacionālajā Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā iekļauto nemateriālā kultūras mantojuma elementu (www.nematerialakultura.lv) ilgtspēju un attīstību, stiprinot elementu kopienu organizāciju kapacitāti;
2. atbalstīt  Dziesmu un deju svētku tradīcijas attīstību, veicinot Dziesmu un deju svētku tradīcijā iesaistīto koprepertuāra nozaru amatiermākslas kolektīvu – koru, deju kolektīvu pūtēju orķestru un kokļu ansambļu – jaunradi un jauna kultūras piedāvājuma rašanos tradīcijas ietvaros ārpus tradicionālā starpsvētku perioda procesa.

Šogad palielināts mērķprogrammas kopējais finansējums (no 400.000 eiro  uz 450.000 eiro), paredzot, ka koprepertuāra nozaru amatiermākslas kolektīviem uz finansējumu mērķprogrammas konkursā būtu iespējams pretendēt arī, lai piedalītos starptautiskos konkursos.

Programma, kurā līdz šim nozares kolektīviem tika sniegts atbalsts dalībai starptautiskos konkursos, iepriekšējos gados tika finansēta no “Latvijas Valsts mežu” ziedojuma līdzekļiem; turpmāk šim mērķim vairs netiks sludināta atsevišķa mērķprogramma.

Vairāk informācijas: https://vkkf.lv