LV EN
LV EN

Izsludināta pieteikšanās finansējuma konkursam nemateriālā kultūras mantojuma vērtību stiprināšanai

Programmas mērķis ir stiprināt to organizāciju kapacitāti un darbību, kas nodrošina Nacionālajā Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā iekļauto elementu ilgtspēju un attīstību. Šajā mērķprogrammā iespējams pieprasīt finansējumu arī pieteikumu sagatavošanai nemateriālā kultūras mantojuma elementa iekļaušanai Nacionālajā Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā. Plašāka informācija par NKM sarakstu pieejama tīmekļvietnē www.nematerialakultura.lv. 

Viens no programmas apakšmērķiem ir atbalstīt Dziesmu un deju svētku tradīcijas attīstību, veicinot Dziesmu un deju svētku tradīcijā iesaistīto koprepertuāra nozaru amatiermākslas kolektīvu jaunradi un jauna kultūras piedāvājuma rašanos tradīcijas ietvaros ārpus tradicionālā starpsvētku perioda procesa. 

Informācija par mērķprogrammu “Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību attīstība un ilgtspēja” ir pieejama tīmekļvietnē www.vkkf.lv

Izsludināti arī latviešu vēsturisko zemju kultūras programmu finansējuma konkursi, kurus administrē Zemgales plānošanas reģions, Latgales reģiona attīstības aģentūra, Sēlijas “Partnerība “Kaimiņi””, Vidzemes plānošanas reģions un Kurzemes plānošanas reģions. Konkursa “Latviešu vēsturisko zemju attīstības programma” kopējais finansējums ir 690 300 eiro.