LV EN
LV EN

Noslēdzies Baltijas-Ziemeļvalstu projekts LIVIND

No 15. līdz 17. maijam Helsinkos norisinājās Baltijas-Ziemeļvalstu projekta LIVIND noslēdzošais seminārs “Dzīvais mantojums ilgtspējīgai nākotnei” (“To Sustainable Future through Living Heritage”). 

Projekts LIVIND (“Creative and living heritage as a resource for the Northern Dimension region”) tika uzsākts 2021. gadā, lai stiprinātu nemateriālā kultūras mantojuma kā resursa lomu vietējo kopienu ilgtspējīgai attīstībai. Projekts ilga no 2021. līdz 2024. gadam, apvienojot trīspadsmit Ziemeļeiropas valstis un Ziemeļu autonomos apgabalus, kā arī Sāmu zemi. Tas bija pirmais šāda aptvēruma sadarbības projekts Ziemeļeiropā dzīvā mantojuma jomā.

Projekta dalībvalstis un reģioni bija Somija, Zviedrija, Norvēģija, Dānija, Islande, Ālandu salas, Grenlande, Fēru salas, Sāmu reģions, Igaunija, Latvija, Lietuva un Polija. Aptuveni 80% no projekta budžeta finansēja Somijas Ārlietu ministrija no līdzekļiem, kas plānoti tam, lai stiprinātu sadarbību Baltijas jūras, Barenca jūras un Arktikas reģionos. Projektu finansēja arī Somijas Kultūras mantojuma aģentūra un Ziemeļu dimensijas Kultūras partnerība, un partneru vidū bija arī Ziemeļu dimensijas institūts un Sāmu padome. Projektu vadīja Somijas Kultūras mantojuma aģentūra.

No Latvijas projektā kā partneri bija iesaistījušies Latvijas Nacionālais kultūras centrs un Latvijas Kultūras akadēmija, kā arī Latvijas Stāstnieku asociācija un Starpnozaru mākslas grupa “Serde”, kas ir viena no divām UNESCO akreditētajām NVO no visas Baltijas.