LV EN
LV EN
Noderīgi dokumenti

2003. gadā tika pieņemta UNESCO Konvencija par Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu (turpmāk – Konvencija). Līdz 2020.gada janvārim Konvencijai bija pievienojušās 178 pasaules valstis. Lai stiprinātu Konvencijas principu ieviešanu nacionālā līmenī, Latvijā 2016. gada 29. septembrī tika pieņemts Nemateriālā kultūras mantojuma likums Te vēl varētu būt Konvencijas īstenošanas vadlīnijas