LV EN
LV EN
Nemateriālais kultūras mantojums (NKM) ir kultūras piederības, identitātes un pašapziņas avots. Tas ietver sevī paražas, spēles un mutvārdu izpausmes formas, zināšanas un prasmes, kā arī ar tiem saistītus instrumentus, priekšmetus, artefaktus un kultūrtelpas, ko kopienas, grupas un dažos gadījumos – atsevišķi indivīdi – atzīst par sava kultūras mantojuma daļu.
Vidzemes lībiskā kultūrtelpa (2022)

Lībiešu kultūrvēsturiskā teritorija Vidzemē, tās ziemeļrietumos, vēsturiski – lielākā daļa lībiešu apdzīvotā Metsepoles novada.

Mutvārdu tradīcijas un izpausmes, ieskaitot valodu kā nemateriālā kultūras mantojuma nesēju; Paražas, rituāli, svētki; Spēles/performatīvās mākslas; Tradicionālā virtuve; Tradicionālās amatniecības prasmes; Zināšanas un paražas, kas saistītas ar dabu un Visumu;
Arrow
Nīcas kultūrtelpa (2022)

Nīcas kultūrtelpa atrodama mūsdienu Nīcas un Otaņķu pagasta teritorijā, apmēram 20 km no Liepājas valstspilsētas.

Cita joma; Mutvārdu tradīcijas un izpausmes, ieskaitot valodu kā nemateriālā kultūras mantojuma nesēju; Paražas, rituāli, svētki; Spēles/performatīvās mākslas; Tradicionālā virtuve; Tradicionālās amatniecības prasmes; Zināšanas un paražas, kas saistītas ar dabu un Visumu;
Arrow
Latvijas Vecticībnieku Pomoras baznīcas zīmju jeb kāšu dziedāšanas tradīcija (Знаменный распев) (2022)

Zīmju jeb "kāšu" dziedāšana ir sakrālie lūgšanu dziedājumi, kuru saknes meklējamas Bizantijā.

Cita joma; Mutvārdu tradīcijas un izpausmes, ieskaitot valodu kā nemateriālā kultūras mantojuma nesēju; Paražas, rituāli, svētki; Spēles/performatīvās mākslas;
Arrow
Izstāde Siguldas Jaunajā pilī 2022.gada16.03-18.04
Jostiņsegu aušana Siguldas novadā rakstainā audu ripsa tehnikā (2022)

Tradicionālās amatniecības prasmes;
Arrow
Danču tradīcija Rīgā (2021)

Cita joma; Mutvārdu tradīcijas un izpausmes, ieskaitot valodu kā nemateriālā kultūras mantojuma nesēju; Paražas, rituāli, svētki; Spēles/performatīvās mākslas;
Arrow
Zemgales rakstaino brunču aušana stellēs ar velkamo ierīci (2021)

Tradicionālās amatniecības prasmes;
Arrow
Doties uz sarakstu